Restaurering

Gennem årene har Bruno Christensen & Sønner bygget en lang række nye orgler. Vi har imidlertid også en stor og mangeårig erfaring i at restaurere eller udvide gamle orgler.  Restaureringsopgaver kræver en stor respekt for det eksisterende – en respekt som er dybt funderet i vores virksomhed.

Forud for enhver restaureringsopgave bruger vi mange kræfter på at vurdere projektet fra alle vinkler. Formålet er at få afdækket den bedst mulige indgangsvinkel til projektet fra begyndelsen. Hvad enten vi bygger et nyt orgel eller restaurerer et eksisterende er instrumentet skabt som et unikt og individuelt instrument, der til fulde matcher kundens behov og ønsker.

Når vi taler om en restaureringsopgave vurderer vi en lang række ting, bl.a.:

·         hvilken tilstand er orglet i
·         hvor er der fysiske eller klangmæssige udfordringer
·         hvordan er akustikken i rummet
·         skal orglet flyttes eller stå det samme sted
·         skal det leve op til særlig musikalske ambitioner

I samarbejde med kirken, orgelkonsulenten, arkitekten og andre vil svarene på ovenstående spørgsmål hjælpe os med at udarbejde et forslag til restaureringsopgaven, der på alle måder passer til ønskerne for slutresultatet.

Søg på hjemmesiden